PRODUCT MANAGER - HCMC

  17/11/2017

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh Cấp bậc: Quản lý Kinh nghiệm: 1-3 năm Lĩnh vực: Kinh doanh thiết bị mạng

Sales Manager - Đà Nẵng

  10/07/2017

Mã số công việc: SM01 Nơi làm việc: Tp. Đà Nẵng Cấp bậc: Quản lý Yêu cầu kinh nghiệm: Từ 1 Năm Lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị mạng viễn thông

Sales Engineer - Product Manager - Job No. SE03

  03/11/2016

Mã số công việc: SE03 Nơi làm việc:Nha Trang Cấp bậc: Nhân viên Yêu cầu kinh nghiệm: 1 Năm Lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị mạng viễn thông

Sales Engineer - Product Manager - Job No. SE02

  27/10/2015

Mã số công việc: SE02 Nơi làm việc: HCMC Cấp bậc: Nhân viên Yêu cầu kinh nghiệm: 1 Năm Lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị mạng viễn thông

Sales Engineer - Product Manager - Job No. SE01

  02/10/2015

Mã số công việc: SE01 Nơi làm việc: Hà Nội Cấp bậc: Nhân viên Yêu cầu kinh nghiệm: 1 Năm Lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Kinh doanh thiết bị mạng viễn thông