LOGIPIX

Innovative End-to-End Security Solution 

THÔNG TIN VỀ LOGIPIX 

Logipix Technical Development Ltd. là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 1996 tại Budapest, Hungary. Kể từ đó, Logipix đã phát triển thành một công ty quốc tế như ngày nay. Họ là một trong những công ty công nghệ sáng tạo nhất trên thế giới, phát triển và sản xuất các giải pháp giám sát video thông minh dành riêng cho các dự án quy mô lớn và các khu vực rộng lớn. 

Logipix được phát triển đặc biệt Đơn vị xử lý hình ảnh, hơn nữa, Logipix Panoramic và Computer Vision Technologies cho phép công ty đạt được những khả năng mới trong giám sát video. Duy nhất trên thị trường, Logipix cung cấp phân tích video trên các luồng hình ảnh JPEG2000 độ phân giải hàng trăm megapixel. 

2019
Giải pháp cơ sở hạ tầng quan trọng của Logipix 

  • Phát hiện đa lớp
  • Cảnh bảo và báo tự động
  • Bảo vệ vành đai 
Giải pháp thực tế tăng cường Logipix Airside 
Máy ghi hình mạng thế hệ thứ tư
Các tính năng VCA cho Airside:  
  • Thời điểm hạ cánh và cất cánh 
  • Theo dõi và phân loại đối tượng 
  • Định vị địa lý 
  • Hàng rào ảo 
  • Thực thi giao thông tự động 
Hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực
Gói phần mềm LAARS 

2020
Lộ trình 

Các tính năng sau sẽ khả dụng 

Giải pháp thực tế tăng cường Logipix Airside 

  • Nhận thức tình huống (dự đoán va chạm) 
  • Phát hiện FOD