Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tại Việt Nam

Theo Ken research, trong năm 2019, thị trường Edtech tại Việt Nam trị giá 2 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) có thể lên đến 20.2% trong giai đoạn 2019 - 2023. Việt Nam cũng thuộc top 10 trong thị trường có mức tăng trưởng E-learning lớn nhất thế giới trong năm 2019 với 44.3%.