THỊ TRƯỜNG

Chiến lược phát triển hệ thống đối tác Eco-Partner

Trung tâm dữ liệu

AD.TEK giúp cải thiện tính linh hoạt và hiệu quả trung tâm dữ liệu của bạn bằng cách tối ưu hóa các yêu cầu về điện năng, làm mát, không gian và kết nối để nâng cao hiệu suất

Công nghiệp

AD.TEK thiết kế và triển khai các giải pháp hạ tầng mạng công nghiệp để cho quá trình chia sẻ thông tin và ra quyết định kịp thời theo đúng thời gian thực.

Giáo dục

Dạy và học giờ đây trở đây hiệu quả hơn khi tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh

ISP/ TELCO

Chuyển đổi hoạt động mạng quy mô lớn

Hệ thống Y tế

Giảm chi phí, cải thiện kết quả khám chữa bệnh và phân tích dự đoán thông qua trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp thông minh hàng đầu thế giới.

Tài chính - Ngân hàng

Xây dựng và phát triển phần mềm tài chính linh hoạt, an toàn cho các dịch vụ tài chính