Panduit

Được thành lập từ năm 1955, Panduit cung cấp cơ sở hạ tầng mạng và điện công nghiệp, đảm bảo các giải pháp kết nối thông minh, có thể mở rộng và hiệu quả trong toàn doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp cạnh tranh và thành công trong thị trường toàn cầu không ngừng phát triển.

Xem tất cả Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi